foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nigdy nie będzie szczęśliwy ten, kogo dręczy myśl, że ktoś inny jest od niego szczęśliwszy - ucz.kl IIIa

Publiczne Gimnazjum nr 2

w Łańcucie, ul. Kochanowskiego 6, 37-100 Łańcut

 

Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. 

 
 

 

Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.

Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:
wybranie tematu projektu edukacyjnego;
określenie celów projektu i zaplanowanie etapów jego realizacji;
wykonanie zaplanowanych działań;
publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.
 
 

 

Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział uczniów w realizacji projektu edukacyjnego.

 

Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

 

Projekty edukacyjne realizowane w roku szkolnym 2016/2017:

  1.  Matematycznym tropem Konstytucji 3 Maja
  2. Zdrowo i sportowo  - Tydzień Sportu w szkole
  3. Sport i rekreacja – sobota na rowerze
  4. La Navidad – bożonarodzeniowe tradycje w Hiszpanii
  5. English is fun – recytacja, skecz, śpiew
  6.  „3maj-my się” – przygotowanie gry terenowej z okazji rocznicy uchwalenia    
         Konstytucji 3 Maja

 

 

 

Copyright © 2018 Publiczne Gimnazjum nr 2 w Łańcucie Rights Reserved.