foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Kiedy mówisz, powtarzasz jedynie to, co już wiesz. Gdy zaś słuchasz, masz szansę nauczyć się czegoś nowego.- Dalajlama

Publiczne Gimnazjum nr 2

w Łańcucie, ul. Kochanowskiego 6, 37-100 Łańcut

 

 Godziny otwarcia :                

Poniedziałek   7.50 – 15.30

Wtorek             7.50 – 12.30

Środa                7.30 – 12.45     Koło Przyjaciół Biblioteki (12.45 – 13.30)

Czwartek          7.50 – 13.30

Piątek                8.30 – 13.30

Nauczyciel bibliotekarz – Lucyna Hanus

 

Biblioteka szkolna mieści się w sali nr 60. Księgozbiór, obejmujący lektury i książki popularnonaukowe, liczy 1560 woluminów. Działalność edukacyjna biblioteki polega na realizacji programu przysposobienia czytelniczego i informacyjnego dostosowanego do poszczególnych etapów edukacji  uczniów naszej szkoły.

Główne cele pracy biblioteki:

 • przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji, samokształcenia oraz korzystania z różnego rodzaju zbiorów bibliotecznych,
 • wspieranie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły,
 • wprowadzenie komputerowej bazy księgozbioru,
 • rozwijanie kreatywności uczniów,
 • rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych uczniów,
 • promowanie czytelnictwa.

Stałe formy pracy biblioteki szkolnej:

 • lekcje biblioteczne,
 • akcja ,, Podaruj książkę”,
 • Koło Przyjaciół Biblioteki,
 • konkursy czytelnicze,
 • Pasowanie na Czytelnika,
 • gazetka ,,Warto przeczytać”,
 • akcja ,,Dzień Trzynastego-Dniem Czytania Głośnego”,
 • udział w innowacji pedagogicznej ,,Czytam, bo lubię…”

 

Koło Przyjaciół Biblioteki

 

 Uczniowie współpracujący z biblioteką szkolną poszerzają wiedzę o książce, rozwijają swoje zdolności i zainteresowania czytelnicze oraz nabierają praktycznych umiejętności z zakresu prac biblioteczno-technicznych.

Podczas zajęć realizowane są następujące zadania:

 • poznanie legend związanych z miejscowościami z najbliższej okolicy,
 • głośne czytanie książek najmłodszym uczniom w szkole,
 • przygotowywanie do konkursów czytelniczych,
 • pomoc w przygotowywaniu imprez bibliotecznych,
 • poznanie warsztatu informacyjnego biblioteki (księgozbioru podręcznego, katalogów),
 • konserwacja księgozbioru,
 • dbanie o estetykę biblioteki.

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
 2. Każdy czytelnik powinien zaznajomić się z regulaminem biblioteki i godzinami jej otwarcia.
 3. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 4. Czytelnicy zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały.
 5. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na okres trzech tygodni. W uzasadnionych przypadkach można przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych książek.
 6. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.
 7. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może zażądać zwrotu książek przed upływem określonego terminu.
 8. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki czy innych materiałów, czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez bibliotekarza.
 9. Wszystkie wypożyczone materiały ( książki, czasopisma) powinny być zwróconena 3 tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego.
 10. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie szkoły zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.

Copyright © 2019 Publiczne Gimnazjum nr 2 w Łańcucie Rights Reserved.