foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Kiedy mówisz, powtarzasz jedynie to, co już wiesz. Gdy zaś słuchasz, masz szansę nauczyć się czegoś nowego.- Dalajlama

Publiczne Gimnazjum nr 2

w Łańcucie, ul. Kochanowskiego 6, 37-100 Łańcut

   6 kwietnia w Zespole Szkół Technicznych w Łańcucie odbyła się trzecia edycja Konkursu Wiedzy Technicznej. Celem tego konkursu było pobudzanie i rozwijanie zainteresowań młodzieży szkół gimnazjalnych zagadnieniami z zakresu techniki stanowiącej podstawę rozwoju dzisiejszego społeczeństwa oraz popularyzowanie wiedzy i umiejętności z motoryzacji, przepisów ruchu drogowego, pierwszej pomocy, matematyki i fizyki. Do udziału w tym konkursie zgłosili się trzej nasi uczniowie: Dawid Machunik, Jacek Sroczyk i Adrian Chmiel.
Konkurs Wiedzy Technicznej odbywał się w dwóch etapach:


     I etapem był 40-sto minutowy test składający się z 40 pytań. 
Po zakończeniu tego etapu konkursu wszyscy uczestnicy wraz z opiekunami zostali zaproszeni do Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej na pokaz: Działanie samochodu hybrydowego i diagnostyka jego mechanizmów.
  W tym czasie jury dokonało podsumowania punktów uzyskanych przez poszczególnych uczestników i na tej podstawie wyłoniło 6 finalistów.
     II etap /finał/ konkursu składał się z czterech części.
Część pierwsza matematyczno-fizyczna została podzielona na trzy rundy.
W rundzie I każdy uczestnik losował zestaw wyrazów, w których znajdował się wyraz niepasujący do pozostałych. Zadaniem każdego uczestnika było w ciągu 5 sekund wskazanie „matematycznego intruza”. Na pytania rundy II z zakresu wiedzy fizycznej, wszyscy uczestnicy odpowiadali jednocześnie, poprzez uniesienie na dźwięk dzwonka odpowiedniej tabliczki z napisem Prawda lub Fałsz. W rundzie III wszyscy uczestnicy konkursu odpowiedzi udzielali jednocześnie. Po pojawieniu się na slajdzie fikcyjnego wyrazu, każdy z uczestników miał 10 sekund na przestawienie w nim liter, tak, aby powstało hasło matematyczne.
W drugiej część konkursu uczestnicy wykonywali praktyczne zadania z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Tutaj każdy wykonując prawidłowo zadanie i dokonując właściwego komentarza mógł uzyskać aż 3 punkty. 
Część trzecia obejmowała przepisy ruchu drogowego i została podzielona na dwie rundy: Runda I polegała na rozpoznawaniu wyświetlanych na ekranie znaków drogowych. W rundzie II prezentowano plansze ze skrzyżowaniami przedstawiającymi różne sytuacje drogowe. Na pytania dotyczące kolejności przejazdu pojazdów, wszyscy uczestnicy odpowiadali jednocześnie poprzez uniesienie na dźwięk dzwonka odpowiedniej tabliczki z odpowiedzią A,B,C lub D. 
Część czwarta – motoryzacyjna również składała się z dwóch rund. W rundzie I należało rozpoznać marki prezentowanych na planszach samochodów. W rundzie II uczestnicy mieli za zadanie rozpoznać wylosowane części silnika samochodu oraz narzędzia do naprawy samochodu.
Na tej części konkurs się zakończył. Po przeliczeniu punktów, komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców.
Nasz uczeń - Jacek Sroczyk – zdobył III miejsce. Serdecznie gratulujemy.

Copyright © 2019 Publiczne Gimnazjum nr 2 w Łańcucie Rights Reserved.